logo
obrazekobrazek

Titulní strana > FAQ - Nejčastější dotazy

FAQ - Nejčastější dotazy


Jaké jsou rozměry GT bloků, JS stropů a SIP střech?

Bloky GT mají rozměr 490 mm délka 240 mm výška 360 mm šíře (tloušťka zdi). Viz leták zde.
Bloky Horký blok mají rozměry 600 mm délka 240 mm výška 420 mm šíře (tloušťka zdi). Viz leták zde. Dále skladebnost zde a sortiment Horkýblok zde.
Celý sortiment všech prvků na dům zde. Nezapomeťe na novinku - teplé ztracené bednění zde.
JS stropy mají modul 620 mm JS a JS1 ( a 400mm pro vyšší rozpony ). Viz leták zde. Modul znamená, že takovou mají šíři, délka je dle potřeby (výrobní délka je nekonečná, transportní je 13 m ! ). Vždy přijdou nařezané na danou délku, kterou potřebujete - není tedy odpad. Dodávaná výztuž je trigon a přílož, je značeno např. 3x10 + 2x16, přílože se přivazují k trigonu. Vše je na kladecím plánu s dodávkou a návodem.
Střešní panely SIP jsou v modulu 1000 mm, ale vyrábí se i atyp. šíře - dle požadavku.. Výšky panelů jsou dány rozponem (velikostí střechy) a požadavkem na izolaci - množství polystyrenu ( až 300 mm). Viz leták zde.

Hodí se Vaše materiály pro pasivní domy?

Určitě ano, hodí se jak pro nízkoenergetické, tak pasivní budovy. Půjde jen o projekční přípravu a celkový přístup k řešení. V každém případě jsou požadavky na minimální R (odpor) resp. maximální U (součinitel) splněny. (U=1/R).
Stěny z našich bloků:
1- GT blok selekt mají tyto hodnoty Rzdi > Rsi0,3+ Rom.0,14 + Rgt6,66 + Rlep.0,06 + Rse0,04 = 7,19m2K/W U<0.139
2- GT Horký blok mají tyto hodnoty Rzdi > Rsi0,3+ Rom.0,14 + Rgt6,66 + Rlep.0,06 + Rse0,04 = 7,19m2K/W U<0.139
3- GT blok červený mají tyto hodnoty Rzdi > Rsi0,3+ Rom.0,14 + Rgt5,44 + Rlep.0,06 + Rse0,04 = 5,97m2K/W U<0.168
Pak již jde o vyprojektování domu se znalostí všech přístupů a pohlídání realizace. Pro pasivní domy je definován určitý způsob vytápění. Pokud nechce být někdo závislý na trvalé dodávce proudu, může volit i jiné způsoby. Parametry našich bloků a dalších mat. (teplé bednění základů, stropy, a střešní panely) jsou pro tyto domy dostatečné s rezervou.

Vlasnosti podrobně a vysvětlení veličin.

Pro lepší pochopení problematiky si přečtěte článek zde
a vysvětlení pojmú s jednoduchými výpočty jsou zde

Je možné zhlédnout a navštívit referenční stavbu z vašich materiálů?

Je to možné, domy jsou u Pardubic ev. po celé republice, vždy je dohodnut dům s odkrytými konstrukcemi, nutno zavolat. Výběr z realizací je zde. Ukázka velmi kvalitně provedeného domu je zde. Dům je z běžné dodávky stavěn pečlivými zedníky.

JSOU stavební firmy, které používavají GT bloky?

Ano jsou takové. Je třeba říci, že k tomu nejsou třeba žádné zvláštní dovednosti. Každého po dohodě zacvičíme u nás, vysvětlíme. Na Internetu a na CD poskytujeme i filmy o realizaci JS a GT. Na stavby jezdíme, ale pouze po podpisu objednávky nebo proti záloze na materiál a úhradě cest. nákladů. V sídle firmy je možné poskytovat informace bez omezení. Při výběru dodavatele je třeba vybrat především pečlivé lidi a hlídat. Jak to i u tzv. přesných materiálů nemá vypadat a mnohdy vypadá se podívejte zde

Nahoru

PEVNOSTNÍ PARAMETRY


Bloky GT mají pevnosti 3,5 MPa - typicky, zdivo jako celek 230kN na mb Rd=1,8Nm2 měrná hmot. 840kg/m3. Bloky GT Horkýblok mají pevnosti - zdivo jako celek 237kN na mb Rd=1,4Nm2 měrná hmot. 770kg/m3.Pro základní pevnost lze běžně uvažovat o třípodlažního domě. Bloky Selekt mají pevnost 2 MPa. Bloky byly pod zátěží testovány na reakci na oheň s výsledkem REI>120 min.
JS stropy mají "pevnost" tedy užitečné zatížení naprosto libovolné, vždy se nadimenzují dle požadavků. Nosný je totiž železobetonový nosník a deska , které vzniknou zmonolitněním stropů. Tedy zalitím panelů JS a trigonů (výztuže) betonem.

ZAVĚŠOVÁNÍ bojleru, WC atd do BLOKŮ GT

Bloky jsou schopny bez problémů unést takové zatížení. Je třeba si uvědomit, kolik kotev bude danou váhu roznášet, např. bojler 160litrů bude na čtyřech výrobcem dodaných šroubovicích většinou pr. 14/16 mm a délky 200mm, tedy na jeden závěs připadá cca 45 kg. Délka kotev může být 150-240mm. Kotvy nebo v případě lehčího prvku (linka...) hmoždinky se osadí do chemické kotvy (dle návodu na ní). Jedná se o rychletuhnoucí a roztažnou hmotu. GT bloky jsou na tom s pevností stejně, jako tepelné cihly a pórobetony.

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ BLOKŮ GT

Bloky GT jsou vyvinuty na maltu, ale spojují se běžně na lepidlo ( lépe použít červené přesnější bloky ) nebo tepelnou maltu ( lze užít šedé, méně přesné bloky (viz.1a2)), tak jako jiné materiály. Tepelná malta je běžná malta dle projektu s keramzitem nebo hůře s perlitem, prodává se samostatně. Spotřeba (orientačně) je u lepidla 3-4 litry a u malty (2 pruhy 150mm 10 mm vysoké po usazení bloku je spára cca5 mm) je 12 litrů. na 1 m2 zdiva. Používá se zubová stěrka 12mm pod úhlem. Bloky je vhodné zbavit na spodní staraně kuliček keramzitu běžným rajblíkem. Zdí se silnou stranou dovnitř. Není vhodné používat čistě perlitovou maltu na cihly, bloky tolik nesají a "plavou". Vhodné jsou výrobky na bázi keramzitu.
Vnitřní zdivo a příčky mohou být z libovolného materiálu, nejlépe obdobných fyzikálních vlastností (perlit, sádra, cihla...). Při napojování na obvodové zdivo se do GT bloků vyříznou „šmorce“ (na výšku podlaží cca 3 kapsy na hloubku první vrstvy) a do nich se zdivo vyváže. Použít lze i nerezové kotvící T profily (nutné pro materiály s roztažností vlivem velké obj. nasákavosti - např. pórobetony), aby nepraskaly spáry.

ZPŮSOB DĚLENÍ BLOKŮ GT

Bloky GT se dají dělit nejlépe rozbrušovačkou prům. 300 mm s prořezem 120mm z obou stran, pilou elektrickou šavlovou s plátkem Hilti, pilou dvoubřitou Aligator. Pily na požádání múžeme půjčit, podmínky na dotaz. Dále se dají dělit pilami stolními na cihly. V krajním případě jdou řezat ručně a to vidiovanou pilou např. Sandvick.

JAKÉ SE POUŽÍVAJÍ PŘEKLADY A VĚNCE

Zásadně nedoporučujeme požívat prfa překlady, cihelné a podobně z jiných systémů ! Pro náš systém máme vyvinuto své řešení, které využívá všech jeho předností. Dodáme vlastní překladové a věncové tvarovky včetně nadimenzování. Nepoužívejte typové z důvodu plesnivění. Tepelný odpor překladů je R = 4/3 ( U = 0,25) a věnců R = 2,6 ( U = 0,38) ! ( zde ).

Nahoru

LZE STAVĚT SVÉPOMOCÍ

Lze. Jde o naprosto nejjednodušší způsob výstavby, jaký si lze představit. Bloky mají pero a drážku a rozměrově jsou velmi přesné a lehké. Zeď velmi rychle "přibývá" je třeba jen přesně vystavět základy a založit první řadu, zdí se silnou stranou dovnitř. Ložné plochy je vhodné oškrábnout škrabákem na fasádu a strhnoz tím volné kuličky keramzitu. Pro využití maxima dobrých vlastností je dobré boční styky buď do drážek vypěnit nebo kraje bloků slepit či lehce namaltovat (ne na celou hlouku zdi!). Zeď je pak mnohem kvalitnější, než jak vidíme nesmyslně nasucho přisazené porobetony nebo cihly.
Stropy JS se bez jeřábu dají na zdi a podepřou se dle předpisu po cca 1,7m. Vše je jednoduché a rychlé, materiály jsou nakrácené "ze zdi na zeď". Přesný postup je v technických listech. Hmotnost PS je 25 kg/m3, u JS1 je tedy váha cca 5,5 kg na bm.
Střechy SIP se montují dle projektu, ve zkratce se položí jeřábem z pozednice na vaznici a přišroubují. Sráží se do sebe (opět systém pero-drážka). Mezi SIP se lepí samolepící těsnící profil (užívá se do oken) se silikonu.

NENÍ JEDNODUŠŠÍ ZATEPLIT?

Ne. Rozhodně je náš systém jednodušší a ve výsledku výhodnější, než zateplení viz. porovnání zde.
Získáte především prodyšný systém (ani vata Vás nespasí u zateplení, v zimě zamrzne a nedýchá.), s daleko delší ŽIVOTNOSTÍ, než má zateplení (3-4x).

Nahoru

ZAJIŠŤUJETE DOPRAVU A KOLIK STOJÍ ?

Doprava je až na stavbu, účtuje se běžná sazba 16 Kč za "avii" a 25-30 za kamion. Doprava kamion od 2 do 5 tis Kč (nad 200km dohodou) s ohledem na cenu nafty. Uvedené je pouze část, ktrou hradí zákazník, zbytek je v ceně materiálu.
Bloky jsou na jednorázových paletách (jejich kvalita není sledována jako u Europalet) a dosahují výše 215cm ! Váha je cca 900 kg. Manipulaci při skládání je proto třeba provádět s potřičnou zkušeností. Nevozí se na vozech s rukou a skládat lze zásadně vidlemi a to na "jěštěrce" nebo tarktoru s vidlemi např.JCB.

„DÝCHÁ“ zdivo ?

„DÝCHÁ“ zdivo ? - součinitele propustnosti. Ano naše zdivo je propustné pro vodní páry a to proto, že labyrint je prostorové uspořádán tak, že pára projde a keramzit je propustný. Mimo jiné vložka je z netvrzeného PS a je propustná také. (fyzikální hodnoty propustnosti PS jasně hovoří o tom, že PS má propustnost cca 280x větší než izolace IPA a je jen 9x méně propustný pro páry, než keramzit nebo omítka). Není tedy pravda, že PS je paro nepropustný (polystyren d=0,0028 a například dřevo d=0,0630 nebo keramzibeton.d=0,0250). Součinitel odporu pro vodní páry "mí" je 4-5 a je lepší než u cihel tedy 8 a u porobetonů tedy 9-10. Omítky mají dle typu 40-250 ! Vhodné omítky Vám doporučíme při dodávce a zároveň řekneme, které použít nesmíte, aby se zachovala prodyšnost.

ROZVODY, DRÁŽKY A UPEVNĚNÍ OKEN

Je lépe frézovat (dnes běžný postup) i pokud děláte větší drážku. Pokud budete rozvody dělat v předstihu a chcete použít „husí krky“, je lépe "krky"umístit při zdění dovnitř bloku, do izolantu, parametry nezmění, právě narozdíl od jiných stav. materiálů.
Řezy na ostění jsou nafoceny detailně právě proto, aby bylo vidět, že tepelné mosty jsou vždy dostatečně přerušeny právě u rámů oken. Okna se v zásadě připevňují šroubem skrz rám nebo páskem pod omítku. V obou případech se najde buď pevná část bloku, nebo se prostě izolant vybere a vrut (šroub) se zasádruje (ev. chem. kotva, hmoždinka). Okna se ostatně dále opění PUR pěnou a právě pěna v celém obvodě je to nejpevnější, co je fixuje. Vruty/šrouby jsou důležité, ale jako součást, nikoli jediná.
překlady, věncovky a tepelné mosty:
Překlady a věncovky se řeší z deskového pěn. polystyrenu tl 100 mm dle detailů (na webu, CD nebo zašleme).
Tepelné mosty takto vytvořených doplňků nepřichází v úvahu. Pokud se jedná o šmorce vnitřních zdí do bloků GT, naruší se jen keramzit, ne izolační vložka, mot nevzniká.

Nahoru

VÁHA MATERIÁLŮ

Jsou přesněji v listech, zjednodušeně lze říci rámcové hodnoty. GT váží do 18-25kg (20 kg rohová), stropy JS, JS1 4 až 6,5 kg/mb a střechy cca 25 kg na mb=m2. Na stavbu musí být cesta pro kamión 25 tun!

NÁROKY NA OMÍTKY

Omítky běžné tenkovrstvé (venkovní, vnitřní lze též lepidlo s perlinkou nebo na 10-15mm jádro štuk, i sádrokarton), s omítací síťkou, platí i pro stropy JS. Dále lze stěny omítat, max. síla jádra 10-15 mm a štuk. Střešní panely mají zespodu sádrovláknové desky, stačí je zatmelit, přetáhnout lepidlem se sítí a štukem a vymalovat, většinou si zákazníci dávají ozdobné imitace krokví.

CENY -poskytujete slevy?


Ano množstevní a pro různé způsoby placení. U bloků GT jsou výrazné a jsou i sezónní. Vždy dle dohody.
Aktuální ceník

Co je předmětem dodávky ?


U stropů jsou to panely nakrácené dle rozponů, trigony do žebírek včetně příloží (např. 3x10 + 2x18), zátky a kladecí plán s detaily a návodem. Nedodáváme KARI sítě, beton a jakékoĺi vázané průvlaky a válcované profily atd. Lze dodat věnce vč. jejich zateplení.
U zdiva dodáváme bloky, nadpraží (překlady - zateplená koryta a výztuž) ne lepidlo a maltu. Dodávají se rohy jen na venkovní úhly, ne vnitřní, ty se dělají na převaz. U GT bliků Horký blok dle sortimentu.

Nahoru

Je možné s Vámi spolupracovat?

Ano přivítáme jakoukoli spolupráci. Prodejní síť se rozvíjí a sháníme prodejce a obchodní zástupce, oběma poskytneme rabat. Dále rozvíjíme spolupráci s projektanty a architekty, pro něž máme připraveny zajímavé podmínky (kontaktujte nás).
Bylo by možné udělat předběžnou cenovou kalkulaci na celý dům?
Cenové nabídky jsou zdarma po dohodě. Podrobný propočet a kladecí výkres jsou zpracovány proti záloze 1000-1500 Kč. Tato je vratná pouze formou odečtu od ceny dodávky.

Kdo vyrábí GT bloky?

Bloky GT se vyrábí v zahraničí, jedná se o patentem chráněný sendvič KERAMZIT + 185mm POLYSTYRENU. Keramzit je tepelně upravený - expandovaný jíl vhodných vlastností. Těží jen na několika místech v Evropě. Jde o materiál pojený cementem, charakterem se blíží více cihelné hmotě než betonu. Tepelně se upravuje jen tento "jíl" před vyrobením bloku. Blok se vyrábí již zastudena. Z toho plyne tvarová přesnost např proti cihelným výrobkům, které se vypalují. Právě na výpalu závisí pevnost a tvarová přesnost. U GT bloků tento předpoklad odpadá. Z keramzitu se staví "odnepaměti".

Certifikáty a prohlášení o shodě

Certifikáty jsou uloženy u prodejce, jsou vydány a dodáváme je společně s materiálem. Jsou v Česku vydané a měřené.
Další informace rádi poskytneme, neboť naše stránky a zkušenosti slouží rúzným rádoby obchodníkům k "sebevzdělávání". My tyto materiály uvádíme na trh již 9-tým rokem a 18 let jsme natrhu jako projekce.

Těšíme se na Vaše objednávky. akad.ing.arch. Petr DAVID

Uvedené informace nemají právní účinek a slouží k přehledu.

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

optimalizace PageRank.cz Do katalogů registrovalo
Centrum registrace odkazů
SEO katalog Moderní katalog odkazu slowo.sk   www.zlaty-dum.cz, www.zlaty-dum.com, www.hotblok.eu, www.nezatepluj.cz, www.nizkoenergetickedomy-stavebni-material-hotblok.eu, www.zlatydum.eshop, www.archpetrdavid.com, www.zdd.cz, www.gtbloky.cz, www.stropni-system.cz, www.sukiennik.cz, www.postavdumsvepomoci.cz, www.postavdumsam.cz,               dmoz.sk
Rink.cz site-seo  
Zlatý dům daparts s.r.o., Luční 963, 53003 Pardubice, IČO 62063936, DIČ CZ62063936, KS HK oddil C, vl. 749 - © Copyright - arch.Petr DAVID / 2018 .