logo
obrazekobrazek

Titulní strana > Stropy > Způsob provádění

Stropní systém - Stropy JS - Způsob provádění

Montážní pokyny

Panely mohou být dodány v maximální délce 13,5 m, nebo v délce dle požadavku objednatele. Panely se ukládají ve směru rozpětí stropu těsně vedle sebe jak je nakresleno na obrázku č.1. Hloubka uložení panelu na podpěrnou konstrukci (stěna průvlak) je minimálně 50 mm. Na této hloubce a šířce žebra je nutné odstranit část polystyrenu dle obrázku č.2, 2a.


obr 1.


obr 2.


obr 2.a

Po uložení panelů na stěnách (před vlastní betonáží), je nutné tyto panely příčně podložit hranoly o průměru 100/140 mm, které podepřeme v rozteči tří panelů (tj. co cca 1,9 m) stojkami.

Toto dřevo nepřijde do styku s betonem a proto je můžeme použít k dalším účelům. Způsob podepření panelů a maximální vzdálenosti podpěr jsou vyznačeny na obrázku č.3.


obr 3.

Doporučené optimální podepření 1,3 m u zdi, 1,7m v ostatních případech.

Před započetím ukládání výztuže se doporučuje položit na panely desky pro snadnější pohyb po panelech a jako ochranu polystyrenových panelů před poškozením.

Pro stropní konstrukce s rozpětím stropu nad 6,3 m nebo stropy s větším zatížením se na bednící panely uloží polystyrenový nástavec 60 mm, který zvětší výšku žebra.

Nahoru

Vyztužení stropu a betonáž

Armování stropu se zahajuje založením výztuže věnců na stěnách. Výztuž věnce je obvykle vyrobena ze čtyř prutů průměru 8-10 mm spojených třmínky z drátu o prům. 5 mm. Horní pruty věnce by měly být 20-30 mm nad polystyrenovým panelem. Po zhotovení výztuže věnce se pokládá výztuž jednotlivých žebírek a váže se s výztuží věnců. Výztuž žebírek stropu musí být navržena statickým výpočtem dle ČSN 730035 a ČSN 731201 s ohledem na rozpětí a zatížení daného stropu.

Součástí dodávky bednících panelů může být i dodávka výztuže žebírek vyrobená ze tří prutů o průměru 10 mm ve tvaru trojúhelníka, spojených drátem o prům. 5 mm. Vrchol trojúhelníka vyčnívá nad panel o 20-30 mm. Na panely se vždy uloží armovací síť desky.

Příklady volby průměrů prutů v závislosti na rozpětí stropu a normovém užit. zatížení do 4kN/m2 jsou uvedeny v tabulkách - jen na CD pro projektanty, jinak orientačně v ceníku.

Výšky stropů souvisí s rozponem. Pro větší rozpony se užije JS1+nástavec. Nástavců může být více a použijí se vyšší vosníky.

VÝŠKA STROPU 210 mm

Nosnost dle tab. N1-N10
Hmotnost: 180 kg/m2

Doporučené armování

dimenzace na COKOLI - není problém dimenzovat nad 9m rozpon (ikdyž jen v opodsttněných případech, cena hraje roli), není problém unést "náklaďák"
dimenzaci a kladecí plán
- děláme zdarma k dodávce, cenovou klakulaci též jako první

Stropy se samozřejmě hodí na jakékoli stěny (staré, nové, kámen cihla .... ) a naprosto skvěle v rychlosti výstavby konvenují s námi dodávanými Hotblok a GT blok systémy. Další info na stropni-system.cz

.
Zlatý dům daparts s.r.o., Luční 963, 53003 Pardubice, IČO 62063936, DIČ CZ62063936, KS HK oddil C, vl. 749 - © Copyright - arch.Petr DAVID / 2018 .

 

 

 

 

 

 

optimalizace PageRank.cz Do katalogů registrovalo
Centrum registrace odkazů
SEO katalog Moderní katalog odkazu slowo.sk   www.zlaty-dum.cz, www.zlaty-dum.com, www.hotblok.eu, www.nezatepluj.cz, www.nizkoenergetickedomy-stavebni-material-hotblok.eu, www.zlatydum.eshop, www.archpetrdavid.com, www.zdd.cz, www.gtbloky.cz, www.stropni-system.cz, www.sukiennik.cz, www.postavdumsvepomoci.cz, www.postavdumsam.cz,               dmoz.sk
Rink.cz site-seo